1. Introduktion

Persondata er information, der kan henføres til en bestemt person (den registrerede) og kan eksempelvis være navn, adresse, telefonnummer eller anden information om sundhed, seksuel orientering eller fagforening.

Birgitte Kleis Schmidt er ansvarlig for at sikre integritet og beskyttelse af dine personlige oplysninger, når du er kunde hos mig eller besøger min side. Denne privatlivspolitik, som er i overensstemmelse med EU’s generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) og danske love, beskriver, hvordan jeg vil behandle og sikre, at dine rettigheder er opfyldt.

Birgitte Kleis Schmidt vil beskytte dine persondata bedst muligt, og vi vurderer løbende, hvor høj risikoen er for, at vores databehandling påvirker dine grundrettigheder negativt. Vi er især opmærksomme på risikoen for, at du udsættes for tab af datafortrolighed.

Vi lægger særligt vægt på disse principper:

• At dine personoplysninger skal behandles på en lovlig og gennemsigtig måde.
• At personoplysninger indsamles eller genereres for et specifikt, eksplicit og legitimt formål.
• At kun data, der er relevante og begrænsede til det, der er nødvendigt for det tilsigtede formål, samles eller genereres.
• At dataene er korrekte og holdes ajourførte.
• At dataene kun opbevares så længe som nødvendigt for at kunne behandle dem eller som det kræves i henhold til loven.
• At dataene skal behandles med de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

Som dataansvarlig, skal jeg kunne vise, at ovenstående principper er opfyldt både her, hos eventuelle leverandører og partnere, samt de tilfælde, hvor dataene er overført.

Denne privatlivspolitik består af følgende information:

• Kontaktoplysninger.
• Hvilke personoplysninger vi indsamler, hvordan vi indsamler det, og hvordan vi bruger det.
• Hvem har adgang til dine data, og hvor længe vi holder dataene.
• Hvad vi gør for at beskytte dine data samt generel information om datasikkerhed.
• Hvad dine rettigheder er.

Hvis der er oplysninger, som du søger, der ikke findes i denne privatlivspolitik, eller der er noget yderligere du gerne vil forklare os, er du velkommen til at kontakte os. Kontaktoplysninger findes i næste afsnit.

2. Kontaktoplysninger

Hvis der er spørgsmål til denne politik, hvordan vi behandler dine data, eller hvis der er en klage, kan disse kontaktoplysninger benyttes.
I tilfælde af, at der er et bekræftet eller formodet datasikkerhedsbrud, bedes du også tage øjeblikkelig kontakt til mig.

Kontaktperson: Birgitte Kleis Schmidt
E-mail: birgitteschmidt@mail.tele.dk.

3. Indsamling af persondata

Vi håndterer fra tid til anden personlige oplysninger for at kunne levere vores services til vores kunder. Dette kan være information, der indsamles eller genereres, når du indgår et samarbejde med os eller kontakter PR-Wise via mail, kontaktformular eller over telefon.

3.1 Hvilke data indsamler vi?

Typen af data vi indsamler begrænser sig til almindelige personhenførbare data:

  • Almindelig kontaktinfo (navn, adresse, email, telefonnummer)
  • Virksomhedsoplysninger (navn, kontaktinformationer, CVR)

3.2 Samtykke

I visse situationer vil Birgitte Kleis Schmidt have brug for dit samtykke til at indsamle og behandle dine personlige data. I samtykket er det udtrykkeligt angivet, hvilke data vi behandler, hvordan vi gør det og hvorfor. Det er også angivet, hvor længe dit samtykke er gyldigt.
Som registreret har du ret til at inddrage dit samtykke til enhver tid. Jeg sikrer, at det er lige så nemt at inddrage samtykke, som det er at afgive samtykke.

I forbindelse med persondataforordningen vil vi i relevante sammenhænge opbevare optegnelser for at påvise, at der er givet samtykke til behandling af personoplysninger.

4. Hvem har adgang til dine data

4.1 Adgang

Kun medarbejdere, som har en opgave at udføre, hvor dine data er nødvendige for udførelsen, vil få adgang til vores systemer, hvor dine data opbevares. Afhængigt af hvilken opgave der skal udføres, får vedkommende kun adgang til dele af dine data, der er nødvendige for at udføre opgaven.

Vi deler ikke dine personlige oplysninger med nogen uden for Birgitte Kleis Schmidt undtagen i følgende situationer:

• Med associerede selskaber, hvis det er nødvendigt for løsningen af arbejdsopgaven for kunde eller bruger.
• Med dit samtykke:
Vi deler kun personlige oplysninger med virksomheder, organisationer eller personer uden for, når vi har dit samtykke til det.

Det kan være, at en leverandør har dele af deres tjenester, der drives eller opbevares i et land uden for EU (i et såkaldt tredjeland), og at dine data således overføres uden for EU. I disse situationer er vores underleverandører forpligtet til at sikre, at de samme sikkerhedsforskrifter og foranstaltninger, der beskytter dine data inden for EU, også anvendes på de data, der overføres uden for EU. Det betyder, at dine personoplysninger er lige så sikre, om de behandles inden for EU eller i et tredjeland.

4.2 Opbevaring

Vi lagrer ikke dine data længere end lovligt krævet, eller hvad der er nødvendigt for at kunne levere vores ydelser til dig eller er nødvendig for sporbarhed i tilfælde af hændelser, tvister etc.
Vi har en generel sletningspolitik, hvori der er beskrevet, hvor længe vi opbevarer data.

5. Dine rettigheder

Du har ret til at anmode om adgang til, korrigere, eksportere eller suspendere behandlingen af dine data. Vi vil handle i overensstemmelse med dansk og EU-lov og vil støtte dig undervejs.
Vi forstår, at forskellige mennesker har forskellige sikkerhedsbehov. Vi stræber efter at være transparent i hvilke data, der indsamles, så du har muligheden for at udøve dine rettigheder til at få adgang til, rette, eksportere, slette eller suspendere behandlingsaktiviteterne.

6. Ret til Adgang

Du har altid ret til at anmode om adgang til dine personlige data, som vi behandler. For at beskytte dine personlige data skal jeg bekræfte din identitet på en officiel måde, før vi giver dig adgang til personoplysningerne.

7.  Ret til sletning

Du har ret til at få dine personlige data slettet, hvis personoplysningerne ikke længere er nødvendige, eller hvis du inddrager dit samtykke.

Anmodninger om sletning kan ske mundtligt eller skriftligt. Alle anmodninger vil blive behandlet uden unødig forsinkelse, og inden for en måned modtager du en opdatering med bekræftelse på sletningen eller en forventet tid, hvor sletningen vil ske.

8. Ændringer til denne politik

Denne politik gennemgås regelmæssigt og opdateres, hvis der er ændringer i databehandlingen. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort her, og hvis væsentligt, meddeles Birgitte Kleis Schmidts kunder via e-mail og andre kommunikationsmidler.